បញ្ញត្តិឯកជន

បញ្ញត្តិឯកជន​ អឺរបិន ឌីហ្សាញស្ទូឌីយោ​

យើងនិងសុំយក ពត៌មានអំពីលោកអ្នកដោយហេតុផលជាច្រើន ដើម្បីអោយយើងអាចផ្ដល់​ ផលិតផល​ ឬ សេវាកម្ម ល្អដែលជា​តម្រូវការ​របស់​លោកអ្នក​ក្នុង​អាជីវកម្ម។ ពត៌មានផ្ទាល់​ខ្លួនអាច​នឹងត្រូវការរួមមាន ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន លេខទូរស័ព្ទដៃឬលេខទូរស័ព្ទ និង​ អ៊ីមែល។ យើង​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​បែកធ្លាយ ពត៌មាន នេះ គ្មានការ អនុញ្ញាត ឬក៍​ រំលោភ​បំពានក្នុង​ករណីណាក៍ដោយ។

យើងរក្សាពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន របស់លោកអ្នក ដែលបានផ្ដល់អោយយើង​ យ៉ាងគង់គង្ស ជាមួយ និង គោលការចំបង អន្តរជាតិ និង ហើយប្ដេជ្ញាថា​ បណ្តុំ ការបន្តរប្រើប្រាស់ និង​ការបង្ហាញ​ពត៌មានទាំងនេះស្របច្បាប់​ដោយគ្មាន សកម្មភាព​ដែលចាត់​ទុកថា​ជាការ​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​និង​ភាពជាឯកជនរបស់លោកអ្នក។ សូមកំណត់ចំណាំដូចខាងក្រោមៈ

 

ហេតុអ្វីបានជាយើងប្រមូលពត៌មានទាំងនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើរការជាមួយយើង ពត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​និង​ធ្វើអោយ​ធានាបានថា​តើអ្នកពេញចិត្ត នឹងតម្រូវ​ការការងារ​ក្នុងតំណេង​ណាមួយ។ យើងអាចនិងយកពត៌មាន នេះ​ដើម្បី​បញ្ចាក់ថា អ្នកអាចបំពេញតំរូវការ ដែលយើងចង់បានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ មិនមានការដាក់​បញ្ចូលក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មាន ឬក៏ គោលបំណង​ផ្សេងៗ ដោយមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នក។

 

ផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនផ្ដល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអោយយើង?

យើងអាចនិងមិនអាចផ្ដល់​ ផលិតផល​ ឬ សេវាកម្ម ល្អដែលជា​តម្រូវការ​របស់​លោកអ្នក​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ តួយ៉ាងដូចជា យើងមិន​អាចធ្វើការ​ជាមួយ​ការស្នើរ​សុំរបស់​អ្នក ក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការ ពាក់ព័ននិងការដាក់ពាក្យ ឬ ការបញ្ចាក់ ពីអ្នក។ ក្នុងករណី ដំណើរការអាជីវកម្ម​ និង​មិនអាច​ទៅរួច ឬចាត់ទុកថាជាការរំខាន។

 

តើអ្នកណាដែលយើងនឹងផ្ដល់អោយនូវពត៌មាននេះ?

យើងមិនអោយពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ទៅអ្នកទីបីដោយមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នក។ លើកលែង តែករណីណា​ដែលតម្រូវអោយស្រាយបំភ្លឺដោយច្បាប់ ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិ សុវត្ថិភាព ឬទ្រព្យសម្បត្តិ។ ពេលដែល យើងត្រូវការ​បញ្ចូន​ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ទៅអ្នកម៉ៅការ ធ្វើការ​ជូសមុខអោយយើង យើងមិន​អនុញ្ញាត អោយ​អ្នកម៉ៅការ​ប្រើប្រាស់​ពត៌មាននេះ ក្នុង​ករណី​ចាំ​បាច់ក្នុងការជួយយើង ហើយបើអាចទៅរួច​ អ្នកម៉ៅការ តម្រូវអោយ​រក្សា​ការ​សម្អាត់​ក្នុងការ​ការពារ​ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​។

 

តើអ្នកអាចចូលទៅកាន់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​បានទេ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់បំពេញបន្ថែមពត៌មានដែលយើងមានស្រាប់ ក្នុងបំណងកែបន្ថែម ឬហេតុផល​ផ្សេងទៀត សូមសរសេរសំនើរមកកាន់ enquiry@urbandesign.asia​ យើងអាច​ស្នើរសុំ​អោយអ្នកបំពេញ ទម្រង់បែបបទ ​ពត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ជាទូទៅ​យើងមិន​ទាកំរៃ​ក្នុង​ការ​ចូលមកផ្លាសើប្ដូរនោះទេ ប៉ុន្តែ​ក្នុងហេតុផល​គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​អាចនិង​គិតកំរៃ​ក្នុង​លក្ខ័ណណាមួយ។ អ្នកនិង​តម្រូវ​អោយ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា​អ្នក​ជាម្ចាស់​ពត៌មាន​ ពិតប្រាកដ។ សូមកំណត់ចំណាំច្បាប់ដែលបានផ្ដល់ជូននិង លក្ខ័ណ លើក​លែង​ពេល​ដែល​យើង​មិន​យល់ព្រមអោយអ្នកគ្រប់គ្រងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

 

តើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹង?

ប្រសិនបើអ្នកមិនរីករាយ ចំពោះការចាត់ចែងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬការ​ប្រើប្រាស់វា អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក​កាន់​អ្នកគ្រប់គ្រង របស់​ ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី​ពិភាក្សា​ចំឡង់។

 

អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់:

អឺរបិនឌីហ្សាញ ស្ទូឌីយោ ចំកាត

ស្ទូឌីយោ ២ អសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ២១ ផ្លូវ២១៤

ភ្នំពេញ​ រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

អ៊ីម៉ែល: enquiry@urbandesign.asia