ទំនាក់ទំនង

យើងចង់ឮពីអ្នក។ សូមមេត្តាទាក់​ទង​មក​យើង​​អំពី​ការ​ណា​មួយ​នៃការផ្តល់​សេវា​​របស់យើង

 

 

 

អឺរបិនឌីហ្សាញ ស្ទូឌីយោ ចំកាត់

    • អាសយដ្ឋានលេខ៩៥ Ae1 ផ្លូវលេខ ១១៨​ (កែង ផ្លូវលេខ ១៧)
    • ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
    • ប្រអប់សំបុត្រប្រៃសណីយ៍ ៩៧៧, ភ្នំពេញ​១២០០, រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 

 

 

 

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

map

addressសូមចុចនៅលើ link នេះ​ឬវាយចូល​​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករកទូរស័ព្ទចល័ត​​របស់​អ្នក​ដើម្បីបង្ហាញ​​ទីតាំង​របស់យើង​​លើផែនទី Google​ ឬស្កេនកូដQR ដូច​ខាងក្រោម។

map.urbandesign.asia

QR
ស្កេនកូដ QR របស់យើងដើម្បី​​​រក​ទីតាំង​​ស្ទូឌីយោ​នៅលើផែនទី Google។ ប្រសិនបើអ្នកពុំមាន​​កម្មវិធីស្កេនវានៅ​លើទូរស័ព្ទទេ, សូមចុចនៅលើ link ដែល​ពាក់ពាន់ខាង​ក្រោមនេះ។

app-qrgoogle-qrblakery-qr