ការងារ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក | មុខរងារ

អឺរបិន ឌីហ្សាញស្ទូឌីយោ តែង​តែស្វាគមន័​ចំពោះអ្នក​​រចនា​រូបភាព និង​​ រចនាគេហទំពរ័ និង អ្នក​បង្កើត​គេហទំពរ័ ដែល​មាន​គំនិត​​ច្នៃប្រឌិត​​និ​ងប្រកួតប្រជែង។ ជា​ពិសេស អ្នក​រចនា​ដែល​​មាន​សញ្ញាតិ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នក​ចង់ដឹងអំពីតូនាទីដែល​អាចរកបាន​ សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​សម្រាប់”ការផ្ដល់ដំណឹង ការងារ”​នៅ​ក្នុប​ទម្រង់​ខាងស្ដាំ:

 

Email:

Postal:

employment@urbandesign.asia

PO Box 977

Phnom Penh, 12000

Cambodia

 

តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលពត៍មាន​របស់​លោកអ្នក អឺរបិន ឌីហ្សាញស្ទូឌីយោ និង​រក្សាទុក​​សម្រាប់ការជ្រើសរើស​​បុគ្គលិកនា​​ពេលអនាគត ដែលយើង និង ផ្ដល់ពត៍មានទៅ​​លោក​អ្នក​ចំពោះ​តូនាទី​​ដែលអាចមាន។


Current Available Jobs